środa, 28 grudnia 2022

Po horyzont

"Nie ma nic piękniejszego niż chwile przed podróżą, chwile, gdy jutrzejszy horyzont przychodzi nas odwiedzić i dać nam swoje obietnice." - M. Kundera


bez tytułu, 150x300cm


bez tytułu, 150x300 cm


bez tytułu, 120x200 cm


bez tytułu, 120x200 cm


niedziela, 2 października 2022

Przystań

 "(...) tak się zaczyna każda misja, znaleźć człowieka, swoją przystań, urządzić po swojemu fragment świata, zbratać się z nim (tak czyń) i nie żałować słowa dobrego, mądrego słowa, po drogach wędrować, zrobić co tylko się da, aż się dopełni czas." (M. Czyżykiewicz)


bez tytułu, 70x140 cm

bez tytułu, 110x170 cm

bez tutułu, 110x110 cm


piątek, 29 kwietnia 2022

Prowadź mnie serce

 "Bar­wy ze słoń­ca są. A ono nie ma

Żad­nej osob­nej bar­wy, bo ma wszyst­kie.

I cała zie­mia jest niby po­emat,

A słoń­ce nad nią przed­sta­wia ar­ty­stę.


Kto chce ma­lo­wać świat w barw­nej po­sta­ci,

Nie­chaj nie pa­trzy ni­g­dy pro­sto w słoń­ce.

Bo pa­mięć rze­czy, któ­re wi­dział, stra­ci,

Łzy tyl­ko w oczach zo­sta­ną pie­ką­ce.


Nie­chaj przy­klęk­nie, twarz ku tra­wie schy­li

I pa­trzy w pro­mień od zie­mi od­bi­ty.

Tam znaj­dzie wszyst­ko, co­śmy po­rzu­ci­li:

Gwiaz­dy i róże, i zmierz­chy i świ­ty."  (C. Miłosz)


"Prowadź mnie serce", 120x240 cm