niedziela, 18 lutego 2024

Najczulsza, najmilsza


 "Rozumiesz: Jest taka cierpienia granica,
Za którą się uśmiech pogodny zaczyna,
I mija tak człowiek, i już zapomina,
O co miał walczyć i po co." 

Czesław Miłosz


"Najczulsza, najmilsza", 116x89 cm


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz